De aanpak

Hemke biedt 7 dagen per week activerende, creatieve dagbesteding voor kwetsbare jongeren/ volwassenen. Deelnemers met diverse achtergronden en problematieken zijn van harte welkom. Te denken valt aan een jongere die het op school (tijdelijk) niet redt, die een te belaste thuissituatie heeft en baat heeft bij een veilige, creatieve omgeving. Of een (jong) volwassene die in de opvang woont, die op het werk en/of sociaal maatschappelijk vlak niet mee kan komen. Maar ook jongeren/ volwassenen die elders op een wachtlijst staan kunnen ter overbrugging gebruik maken van het aanbod van Hemke. Zodat zij wel alvast meer ‘in beeld zijn’ en kunnen profiteren van de activerende begeleiding vanuit Hemke.

Deelnemers kunnen vanaf 1 dagdeel per week tot 7 dagen per week naar Hemke komen.

Als een deelnemer wel naar school gaat, kan hij ook buiten schooltijd en/of in het weekend bij Hemke terecht. Bij Hemke is er ook de mogelijkheid om begeleid huiswerk te maken (Mr. Chadd). Wij gaan altijd graag in overleg met school/ leerplicht om tot een passend aanbod te komen.

Hemke geeft gelegenheid tot creativiteit, onze deelnemers staan op de eerste plaats. De activiteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers. We streven ernaar dat iedereen zich iedere dag iets verder ontwikkelt door naar Hemke te komen.

Bij Hemke zijn we samen creatief bezig. Zoals het (door)ontwerpen van kleine meubels, upcyclen van allerhande spulletjes, schilderen, sieraden en kleding een nieuw leven geven door deze te vermaken. Maar ook werken we in de winkel, kopen we  2e handsartikelen in, is er ruimte voor sport en spel activiteiten en gerichte workshops. We stemmen het aanbod af op ieders eigen proces en behoeften.

De professionals

Omdat Hemke samenwerkt met Samen in Spel, multidisciplinaire praktijk voor jeugd en volwassenen. En verschillende jeugdspecialisten van Samen in Spel ook bij Hemke werken kunnen wij vanuit een breed team trainingen op maat aanbieden aangepast aan de behoeften van de jongeren. Waarbij het gezinssysteem actief betrokken kan worden.

De specialisten van Samen in Spel en Hemke werken met groepstrainingen. Voor de jongeren die deelnemen aan dagbesteding worden modules verweven.

Te denken valt aan modules als:

  • Het omzetten van negatieve gedachten in positieve gedachten
  • Oplossingsgericht denken
  • Toekomstgericht handelen
  • Conflicthantering/ geweldloze communicatie
  • Omgaan met stress
  • Verschillende rollen binnen het gezinssysteem

Maar ook trainingen van meer praktische aard vallen binnen de mogelijkheden. Te denken valt aan: hoe maak ik contact met leeftijdgenoten, hoe gedraag ik mij in gezelschap, wat wil ik laten zien met mijn kleding stijl en hoe doe ik dat?

Indien er behoefte is aan 1 op 1 begeleiding, omdat er individuele problematiek speelt, dan kan dat direct worden opgepakt.

Wij werken vanuit Hemke zoveel mogelijk toekomstgericht en vanuit mogelijkheden. Wat kan de jongeren WEL? Hoe komt een jongere binnen? Waar wil de jongere naartoe? Wat is daarvoor nodig? Opties zijn dat een jongeren weer (volledig) terug naar school gaat of op een andere manier wil worden voorbereid op een plek in de maatschappij

Financiering:
Hemke heeft een overeenkomst met de Gemeente Alkmaar en met de omliggende gemeenten (Langedijk, Bergen, Heiloo, Castricum).

Of er nu sprake is van duurzame of integraal ambulante jeugdhulp of WMO via een rechtstreekse vergoeding vanuit de gemeente of via onder-aanneming, de vergoeding voor Hemke is zelfstandig en staat altijd los van de vergoeding die er eventueel al is bij een andere instantie/ praktijk.